2012


| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jan 5Turtles Have Short Legs page 4
Jan 12Turtles Have Short Legs page 5
Jan 18Turtles Have Short Legs page 6
Jan 26Turtles Have Short Legs page 7
Feb 3Turtles Have Short Legs page 8
Feb 9Turtlespage09
Feb 14Happy Valentines Day
Feb 22Turtles Have Short Legs page 10
Mar 1Turtles Have Short Legs page 11
Mar 8Turtles Have Short Legs page 12
Mar 14Turtles Have Short Legs page 13
Mar 21Turtles Have Short Legs page 14
Mar 29Turtles Have Short Legs page 15
Apr 5Turtles Have Short Legs page 16
Apr 20Turtles Have Short Legs page 17
Apr 26Turtles Have Short Legs page 18
May 3Turtles Have Short Legs page 19
May 10Turtles Have Short Legs page 20
May 17Turtles Have Short Legs page 21
Jun 6Guest Comic by Jessi Sheron
Jun 13Filler Art is Magic!
Jun 20Time To Pretend title
Jun 29Time To Pretend page 01
Jul 5Time To Pretend page 02
Jul 19Time To Pretend page 03
Aug 1Time to Pretend page 04
Sep 12Time to Pretend page 05
Sep 22Time to Pretend page 06
Sep 27Time to Pretend page 07
Oct 9Time to Pretend page 08
Oct 12Time to Pretend page 09
Oct 24Time to Pretend page 10
Oct 31Time to Pretend page 11
Nov 11Time to Pretend page 12
Nov 16Time to Pretend page 13
Nov 21Time to Pretend page 14
Nov 29two years down, two more to go